Λίπασμα...

η Τροφή της Τροφής μας

DEKAGRO
__

Δημιουργούμε μία νέα εποχή αγροτικής καινοτομίας στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών, όπου η αποδοτικότητα της λίπανσης, οι καλλιεργητικές τεχνικές και οι ποιοτικές αποδόσεις εναρμονίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιώσιμη εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής.

Πρωτοπόροι στον κλάδο των λιπασμάτων, κατέχουμε ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και αποτελούμε σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Η ποιότητα και η τεχνολογική καινοτομία των λιπασμάτων μας ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ισχυρή ανάπτυξη και την υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Η ποιότητά μας

Αξιολογούμε την ποιότητα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας για να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας.

Οι άνθρωποί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι o σημαντικότερος πόρος και ο ουσιαστικότερος συντελεστής ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Περιβαλλοντική πολιτική

Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της ενδοεταιρικής μας φιλοσοφίας.

Ενεργειακή πολιτική

Συμβάλουμε στην παγίωση μιας ορθολογικής λιπαντικής αγωγής που θα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας για το περιβάλλον.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
__

Αξιοποιούμε την έρευνα και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας και προσφέρουμε μια πλήρη σειρά καινοτόμων

προϊόντων θρέψης, που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ
__

Η αειφόρος ανάπτυξη και η ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο χαρακτηρίζουν το σύνολο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες απέναντι στους συνεργάτες μας.

ΘΡΕΨΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
__

Αναπτύσσουμε καινοτόμες καλλιεργητικές τεχνικές και παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις θρέψης, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης και συμβάλλουν στη αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
__

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
__

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις στην εταιρεία μας

No posts found!

Λίπασμα...

η Τροφή της Τροφής μας

DEKAGRO

Δημιουργούμε μία νέα εποχή αγροτικής καινοτομίας στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών, όπου η αποδοτικότητα της λίπανσης, οι καλλιεργητικές τεχνικές και οι ποιοτικές αποδόσεις εναρμονίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιώσιμη εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής.

Πρωτοπόροι στον κλάδο των λιπασμάτων, κατέχουμε ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και αποτελούμε σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Η ποιότητα και η τεχνολογική καινοτομία των λιπασμάτων μας ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ισχυρή ανάπτυξη και την υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Η ποιότητά μας

Αξιολογούμε την ποιότητα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας για να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας.

Οι άνθρωποί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι o σημαντικότερος πόρος και ο ουσιαστικότερος συντελεστής ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Περιβαλλοντική πολιτική

Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της ενδοεταιρικής μας φιλοσοφίας.

Energy
policy

Συμβάλουμε στην παγίωση μιας ορθολογικής λιπαντικής αγωγής που θα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας για το περιβάλλον.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αξιοποιούμε την έρευνα και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας και προσφέρουμε μια πλήρη σειρά καινοτόμων προϊόντων θρέψης, που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η αειφόρος ανάπτυξη και η ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο χαρακτηρίζουν το σύνολο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες απέναντι στους συνεργάτες μας.

ΘΡΕΨΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Αναπτύσσουμε καινοτόμες καλλιεργητικές τεχνικές και παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις θρέψης, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης και συμβάλλουν στη αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις στην εταιρεία μας

No posts found!